Demolice

Nabízíme bourání staveb - zděných, betonových, železobetonových a ocelových včetně likvidace stavebního odpadu či recyklaci a třídění vzniklého odpadu na místě k případnému dalšímu využití. 

  • ruční demolice menšího rozsahu
  • těžké demolice strojní technikou
  • částečné i kompletní odstraňování staveb
  • řezání asfaltů a betonů
  • demolice zpevněných ploch pomocí bouracích kladiv od 100-600kg
  • přesun těžkých břemen
  • doprava nadrozměrných konstrukcí pomocí podvalníku
  • recyklace stavebních demoličních odpadů mobilním drtičem
  • třídění zeminy a stavebních odpadů pomocí třídící lopaty či mobilních třídičů

Prohlédněte si naše reference

Máte zájem o naše služby? Zavolejte nám nebo odešlete dotaz.

  721 004 326