Recyklace

Provádíme drcení stavebního a demoličního odpadu za účelem šetření životního prostředí. Po rozdrcení tohoto odpadu vznikne recyklát, který je následně použit při povrchové úpravě především na zpevnění rozsáhlých ploch nebo při výstavbě silnic jako podkladový materiál. Naším odrazovým drtičem lze drtit betony, cihly, asfalty za jakéhokoliv počasí ale i sklo. Vzniklou frakci můžeme přetřídit a hrubší frakci znovu předrtit. Tím můžeme zákazníkovy nabídnout i jednu frakci do 16mm. Při drcení lze využít třídící lopaty, kde získáme čistý a kvalitní recyklát bez příměsi zeminy. 

Výsledná frakce vzniklého recyklátu lze nastavit na od 0/40mm až na 0/125mm. Při použití mobilního třídiče lze recyklát třídit na různé frakce například:

  • 0/16 - vhodné na použití zásypů inženýrských sítí či dorovnání terénu 
  • 16/32 - podsypy pod zámkovou dlažbu, základové desky , drenáže a další 
  • 32/63 - podsypy pod zámkovou dlažbu, základové desky , drenáže a další

Díky recyklaci významně šetříme životní prostředí. Na podkladové plochy není nutno využít nových materiálů, ale využijeme takové materiály, které by již jinde uplatnění nenašly. Tím šetříme kapacitu skládek a opět životní prostředí.

Prohlédněte si naše reference

Máte zájem o naše služby? Zavolejte nám nebo odešlete dotaz.

  721 004 326